Giới thiệu

Đài Tiếng Nước Tôi Houston, Texas
7111 Harwin #270 , Houston, TX 77036
Phone: (713)781-5868
Fax: (713)780-4193
On air: (713)781-6689
Email: contact@tnthouston.com
Website: www.tnthouston.com
Ngày thành lập: July 11, 2001

Đài Tiếng Nước Tôi: tiếng nói phát huy đời sống dân chủ và xây dựng một cộng đồng Việt Nam hải ngoại vững mạnh, là tiếng nói chính nghĩa của người Việt Tự Do, góp phần vào việc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, là nhân tố tích cực trong việc xây dựng cộng đồng, và phục vụ các sinh hoạt văn hóa, xã hội và thương mại. Đài Tiếng Nước Tôi là đài phát thanh tư nhân, độc lập, không được sự tài trợ cũng như không chịu ành hường của bất cứ tổ chức, đảng phái hay một tôn giáo nào. Tuy nhiên, Đài Tiếng Nước Tôi mong mỏi là một diễn đàn chung, cho tất cả những ai có cùng mục tiêu phục vụ phúc lợi cho cộng đồng cũng như hỗ trợ cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Tôi yêu Tiếng Nước Tôi
Từ khi mới ra đời
Mẹ hiền ru những câu xa vời
À à ơi….Tiếng ru muôn đời..

 

Nội dung luôn luôn được cải thiện để chương trình ngày càng phong phú hấp dẫn và đa dạng. Với những tin tức nhanh chóng, hội luận hấp dẫn, bình luận khách quan, nhạc yêu cầu và nhạc chủ đề độc đáo.

 

Nghe đài Tiếng Nước Tôi là nghe tiếng nói Việt Nam thân thương – Tiếng Việt còn là Người Việt còn.

Quảng cáo